தயவு  செய்து  தற்கொலை  செய்துகொள்

“தயவு  செய்து  தற்கொலை  செய்துகொள்” ப. கணேஷ்வரி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி. இதனுள்…                         காலந்தோறும் இலக்கியங்களின் பாடுபொருள்கள் மீதான பல பரிணாமங்கள் குறித்து…
மேலும் அறிய

மெய்கண்டார் காட்டும் அத்துவிதம்

அத்துவிதம்அத்துவிதம் என்பது இரண்டு பொருள்கள் இருந்தும் இரண்டு என்று கூற இயலாதப்படி ஒன்றாவதைக் குறிப்பதாகும். கண்ணால் காணக்கூடியப் பருப்பொருளில் இத்தகைய நிகழ்வு ஏற்படுவதில்லை. இந்நிகழ்வு கண்ணிற்குப் புலப்படாத சூக்குமமாய் அமைந்துள்ள அறிவினுள் ஏற்படுவதாகும்.பேரறிவுடைய இறைவன்…
மேலும் அறிய

முக்கூடற் பள்ளில் கலகக்குரல்

முக்கூடற் பள்ளில் கலகக்குரல் வை. அருட்செல்வி                                             துணைப் பேராசிரியர்,அரசுக்கல்லூரி                                             மூணாறு தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் காலந்தோறும் பல இலக்கிய வகைகள் தோன்றியுள்ளன.  செவ்வியல் இலக்கியங்கள், அறஇலக்கியங்கள், காப்பியங்கள் என அழியாப் புகழ்பெற்ற…
மேலும் அறிய

‘பொன்விலங்கு’ நாவல் காட்டும் பணியிடக் கலகங்கள்

‘பொன்விலங்கு’ நாவல் காட்டும் பணியிடக் கலகங்கள் செ.மெல்வின் ராஜா உதவிப் பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை-02. முன்னுரை: மனித இனம் தோன்றிய காலம் தொட்டே கலகங்களும் உண்டாகியிருக்கின்றன. குறிப்பாகச் சொல்ல வேண்டுமானால் திருவிலியத்தில், உலகம்…
மேலும் அறிய
Welcome to Muththarasi.org